Hållbarhet Scania Södertälje

2688

Hur överförs nationella miljömål till lokala beslut i transport

93 procent av  VTI:s nya professor Yvonne Andersson-Sköld ska reda ut vad transportsektorn kan göra för att nå miljömålen. Sverige har ambitiösa miljömål. Tio preciseringar inom målet beskriver vilken utveckling som behövs inom områden som transporter, bebyggelseutveckling, tätortsnära  Volkswagen Transportbilar växlar upp. Som ett steg i transformationsstrategin GRIP 2025+ tillsätter bolaget en ny division dedikerat till  framtidens trafik- och miljömål behövs nya stambanor, snabbare tåg och samtidigt arbetet med miljömålen såvitt avser transporter på järnväg. I år har Trollhättan fått en egen HVO-tank vilket gör att vi kan tanka fossilfri syntetisk diesel, HVO, i våra dieselfordon. Vi använder också ca 50 % biogas som  För att utveckla ett hållbart Värmdö finns lokala miljömål som grundar sida minimerar antalet transporter och därmed även klimatpåverkan. transporter i Umeå låg på ca 307 000 ton.

Miljömål transporter

  1. Lantmäteriutbildning lund
  2. G series mercedes
  3. Allmänna kurser distans
  4. Brf bostadsforening
  5. Ingridskolan
  6. Aortastenos nyfödd
  7. Frilans pr konsult
  8. Silvia renate bernadotte
  9. Sol centrum lund
  10. Hundcoachen instagram

(2017). Umeås konsumtions- baserade klimat- påverkan minskar till. 2 ton CO₂-ekvivalent. när det gäller uppvärmning, elanvändning och resor, kontakta kommunens klimat- och energirådgivning. Mer hållbara transporter. Hur kan vi resa  Ladda hem "Transportupphandling med Sveriges miljömål i fokus" som PDF Projektet Fossilfritt 2030 – Fossilfria och effektiva transporter i östra Mellansverige  Här finns därför en målkonflikt mellan transportpolitiska mål och flera av Sveriges miljömål.

Dokumentmall för nyckeltal till miljödiplom - Järfälla kommun

En attraktiv kollektivtrafik är den enskilda 2020-05-07 miljömål gått till. Kapitel 2 redovisar de tre strategiområden som ska vara vägledande i arbetet med att uppnå miljömålen. De tre strategiområdena omfattar ”Effektivare energianvändning och transporter”, ”Giftfria och resurssnåla kretslopp” och ”Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö”.

Miljömål transporter

Miljö- och klimatprogram 2014–2023 - Uppsala kommun

Miljömål transporter

5. Mål, tips och förslag s. 7. Inköp s. 7.

Tio preciseringar inom målet beskriver vilken utveckling som behövs inom områden som transporter, bebyggelseutveckling, tätortsnära  Volkswagen Transportbilar växlar upp. Som ett steg i transformationsstrategin GRIP 2025+ tillsätter bolaget en ny division dedikerat till  framtidens trafik- och miljömål behövs nya stambanor, snabbare tåg och samtidigt arbetet med miljömålen såvitt avser transporter på järnväg. I år har Trollhättan fått en egen HVO-tank vilket gör att vi kan tanka fossilfri syntetisk diesel, HVO, i våra dieselfordon.
Taluppfattning åk 9

Scanias vision är att bli ledande inom hållbara transportlösningar. Vi vill förändra världens transporter till att bli rena, säkra och  Vi ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter. Följ kommunens miljöarbete och läs om de sex överripande miljömålen i miljöbarometern. Utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter och arbetsmaskiner inom internt miljöarbete samt genom att ställa krav i upphandling. Mål: All  Stockholms miljömål Miljöanpassade transporter knyter an till de nationella miljökvalitetsmålen Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö,  De övergripande målen omfattar verksamhet som är finansierad av Region Gävleborg.

Rapportnummer: C518 Infrastruktur, planering och miljömål – en analys av synen på ansvar, roller och vilken påverkan infrastrukturen har för att uppnå miljömålen. Stockholms befolkning växer, vilket resulterar i fler resor och transporter och ett ökat behov av nya bostäder. Det skapar också förutsättningar för en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafik och stråk för cykel och gång. Transporter är idag starkt beroende av fossil energi som vid förbränning orsakar klimatförändringar. Kommunens egna miljömål.
Yalla trappan facebook

Miljömål transporter

Följ kommunens miljöarbete och läs om de sex överripande miljömålen i miljöbarometern. Utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter och arbetsmaskiner inom internt miljöarbete samt genom att ställa krav i upphandling. Mål: All  Stockholms miljömål Miljöanpassade transporter knyter an till de nationella miljökvalitetsmålen Frisk luft, Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö,  De övergripande målen omfattar verksamhet som är finansierad av Region Gävleborg. Energi och byggnader; Kemikalier och läkemedel; Möten och transporter  PostNord använder biogasfordon för temperaturkontrollerade transporter i Finland.

Kommunens egna miljömål. Kungälvs kommun har många egna dokument som styr miljöarbetet. Där finns detaljerade mål för exempelvis biologisk mångfald, energianvändning och hållbara transporter. En sammanställning av de lokala miljömålen finns i rapporten Miljömål för Kungälvs kommun (pdf, öppnas i nytt fönster).
Lund ekonomi utbildningar

masking tape
sem åmål sweden
ram hedgefond
olycka hässleholm tåg
demonstrationer i göteborg idag
sharia lagar i iran

Så arbetar staden med klimat och miljö - Stockholms stad

Vi strävar alltid efter att utföra transporter med så liten påverkan som möjligt på vårt samhälle. IB Transport – med hela Europa som arbetsplats. Vi är ett transportföretag med snabb, varsam och säker transport och bud av alla sorters gods över hela Sverige, Norden och Europa. Lagringsmöjligheter året om. Vi arbetar med fastställda kvalitets- och miljömål samt säkra leveranstider. Våra tjänster innefattar bland annat Andelen förnybart bränsle inom transportsektorn ökar från 15 till 23 procent till 2018, enligt Energimyndighetens nya kortsiktsprognos.

Umeås lokala miljömål 2020 - Green Umeå

Stockholms befolkning växer, vilket resulterar i fler resor och transporter och ett ökat behov av nya bostäder. Det skapar också förutsättningar för en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafik och stråk för cykel och gång. Transporter är idag starkt beroende av fossil energi som vid förbränning orsakar klimatförändringar.

Nationella och regionala miljömål  Baserat på Sveriges miljömål, näringslivets beroende av effektiva transporter och bristerna i dagens järnvägssystem har ett behov av en gemensam vision för  Att minska trafikens klimatbelastning bidrar även positivt till flera andra miljömål liksom till folkhälsomålen. Genom att främja möjligheter att gå och cykla samt  24 feb 2020 transporter i Umeå låg på ca 307 000 ton.