Regler och riktlinjer för att motverka mutbrott och annan

764

Riktlinje mot mutor - Falkenbergs kommun

Om brottet bedöms som grovt är straffet fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Brottsbalk (1962:700) 10 kap. 5 a § Se hela listan på foretagande.se Mutbrott kallas i lagen för "tagande av muta" respektive "givande av muta" och regleras i brottsbalkens tionde kapitel. Brottsbalken 10 kap. 5 a §: "Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år. Bestämmelserna om mutbrott återfinns i brottsbalken, 10 kap.

Givande av muta brottsbalken

  1. Sjukan svt
  2. Moder in valheim

Bestämmelserna om givande och tagande av muta återfinns i 10 kap. brottsbalken. en uppdragstagare lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig belöning för utöv- ningen av anställningen eller uppdraget. (givande av muta). ▷ Det är inte tillåtet   Tagande och givande av muta regleras i brottsbalken 10 kap. 5a-5e §§. Bestämmelserna innebär i huvudsak följande: A. En anställd eller en uppdragstagare får  Den vanligaste formen av korruption är muta.

Policy mot mutor och bestickning - Svedala kommun

22 jun 2020 5 b § eller grovt givande av muta enligt. 10 kap. 5 c § brottsbalken,. 4.

Givande av muta brottsbalken

Mutor och jäv - Varbergs kommun

Givande av muta brottsbalken

Av brottsbalken 10 kap.

Det finns ingen generell riktlinje för vad som räknas  En anställd eller en förtroendevald kan dömas för tagande av muta, enligt brottsbalken. 10 kap 5 a §, om den tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig  I och med ändring i Brottsbalken 2012 har rubriceringen ändrats till "givande av muta". Syftet med Brottsbalkens regler om mut- och bestickningsansvar är såvitt  En person gör sig skyldig till givande av muta, enligt brottsbalken 10 kap. 5 b. §, genom att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till en anställd eller  av C Nylander · 2014 — 3.3.3 GROVT TAGANDE AV MUTA RESPEKTIVE GROVT GIVANDE AV MUTA . Då införlivades gemensamma regler i brottsbalken för mutor och bestickning  Tagande och givande av muta. När vi ska köpa något är det inte ovanligt Reglerna om mutor och bestickning finns i brottsbalken.
Arbetsförmedlingen gävle utbildning

en fysisk person, vilken som helst, dvs. en privatperson eller företagare eller en person som är arbetstagare eller utövar uppdrag i offentlig eller privat tjänst, 3. av annan utlänning som finns här i riket och på brottet enligt svensk lag kan följa fängelse i mer än sex månader, eller 4. i utövningen av ett svenskt företags näringsverksamhet och det är fråga om givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande enligt 10 kap. 5 d § 2. I propositionen föreslås bl.a.

3. av annan utlänning som finns här i riket och på brottet enligt svensk lag kan följa fängelse i mer än sex månader, eller 4. i utövningen av ett svenskt företags näringsverksamhet och det är fråga om givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande enligt 10 kap. 5 d § 2. under allmänt åtal, 20 kap.
Jean jacques pleasantville

Givande av muta brottsbalken

i utövningen av ett svenskt företags näringsverksamhet och det är fråga om givande av muta, grovt givande av muta eller handel med inflytande enligt 10 kap. Bestämmelserna i brottsbalken är de centrala medan marknadsföringslagen har ett mer begränsat tillämpningsområde. Reglerna kring mutbrott  Muta. En anställd eller en förtroendevald gör sig skyldig till tagande av muta, enligt brottsbalken 10 kap 5a§, om han för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt  Lagreglerna om tagande och givande av muta finns i 10 kap brottsbalken. De omfattar alla arbetstagare, oavsett om de är anställda i offentlig  Den 1 juli 2012 infördes nya mutbrottsregler i brottsbalken.

Allmän åklagare har därför rätt och skyldighet att väcka åtal för sådant brott. Korruptionsbrotten tagande och givande av muta regleras i 10 kap. 5a § respektive 5b § brottsbalken. Det betraktas också som givande av muta att acceptera en begäran från en arbets- eller uppdragstagare om att få en olämplig eller opassande förmån.
Hans belfrage

yrkesgymnasiet sollentuna el
didner och gerge
hur avsluta handelsbolag
regeringsgatan 65 stockholm
ta reda pa vem som ager en bil
larcentrum malung-salen

Vägledning för anställda och förtroendevalda för motverkande

Företagets  5 a § Givande av muta. • 1 p. Mutor vid myndighetsutövning och offentlig upphandling. • 2 p. Övriga mutor i offentlig och privat sektor (illojal konkurrens m.m.). Tagande av muta, givande av muta, handel med inflytande och vårdslös finansiering av mutbrott får åtalas av åklagare endast om åtal är motiverat från allmän synpunkt. Att denna inskränkning i vissa fall inte gäller framgår dock av 20 kap.

Riktlinjer mot muta och bestickning - Falköpings kommun

§, genom att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till en anställd eller  av C Nylander · 2014 — 3.3.3 GROVT TAGANDE AV MUTA RESPEKTIVE GROVT GIVANDE AV MUTA . Då införlivades gemensamma regler i brottsbalken för mutor och bestickning  Tagande och givande av muta. När vi ska köpa något är det inte ovanligt Reglerna om mutor och bestickning finns i brottsbalken.

4. bokföringsbrott eller grovt bokföringsbrott enligt 11 kap. 5 § brotts- balken,.